חנוכה עם שרוליק חנוכה שרליק צבעוני נטע ברזיליי עם שרוליק

שרוליק והילד הפלסטיני גרפיטי