יצירתו של דוש

דוש מוכר בעיקר בזכות הקריקטורות שלו, אך תחומי יצירתו היו כה רבים עד כי קשה לחשוב על יוצר אחר בעיתונות הישראלית אשר פעל במגוון כה רחב של צורות ביטוי. עוד בצעירותו שאף להיות עיתונאי וסופר, אך בהיותו עולה חדש אשר לא שלט היטב בשפה העברית, התבטא בתחילה בעיקר בציור. עד מהרה הקנה לעצמו מיומנות לשונית מספקת והחל גם לכתוב ולפרסם מאמרים, סיפורים קצרים ומערכונים. במהלך הקריירה העשירה שלו מצא דרכים ייחודיות לשלב את כל תחומי היצירה האלה והביא חידושים רבים לעיתונות הישראלית.