מאמרים וטורים

דוש ראה עצמו בראש ובראשונה כעיתונאי ושאף להתבטא גם בכלי העיתונאי המקובל ביותר – המילה הכתובה. הוא כתב מאות מאמרים בנושאים שונים, חלקם מאמרי פרשנות על עניינים שוטפים, וחלקם עסקו בנושאים שהיו קרובים לליבו, כגון אירועים מתקופת מלחמת העולם השנייה, עולם הקריקטורה וההומור, מאמרי הגות או סיפורת. המאמרים ההגותיים שכתב התבססו תמיד על עבודת מחקר מעמיקה וקריאה של טקסטים פילוסופיים, היסטוריים ומדעיים.

במהלך שנות השמונים והתשעים פרסם במעריב מספר סדרות של טורים שבועיים, ביניהם שלישיות באוויר וביני לבין עצמי. כמו כן כתב טור של ביקורת טלויזיה, תחום אשר היה מהראשונים שעסקו בו. לעיתים קרובות צרף דוש למאמרים שלו איורים אשר תרמו להם מימד נוסף וסיעו בידו להעביר את המסר שלהם באופן אפקטיבי. שליטה זו במדיות השונות, ציור וכתיבה, מייחדת את עבודתו של דוש ומגדירה אותו כאחד מהיוצרים המקוריים שפעלו בארצנו.

חזרה ליצירתו של דוש