פעילות דיון ושיח העוסקת בשרוליק – דמות ה"צבר" שיצר הקריקטוריסט דוש בשנותיה הראשונות של המדינה – ודנה ברלוונטיות שלו להיום.
הפעילות נוצרה בשנת 2018.

לצפייה בפעילות באתר קק"ל

 

2

9

10

summary