תערוכה במוזיאון "הרצלילינבלום" להיסטורית הבנקאות בתל אביב ובארץ לשנת ה-70.  דמותו של שרוליק ליוותה את התערוכה.

הצד הציוני עוד עם דניאלה הצד הציוני 3