תיאור פרוייקט

מחווה לרבין לאחר מלחמת ששת הימים, 1967.