תיאור פרוייקט

״זעקתנו ליחס הוגן כלפינו בזירה הבינלאומית לא זכתה למענה. את התסכול הצורב ניסחתי בקריקטורה האהובה עלי מכל שאר פרי מכחולי. ישראל הקטן ניצב בנוף קפקאי מטורף. שימו לב הוא לא מתייאש – ממשיך להקיש בדלת של בית לא קיים״. דוש