תיאור פרוייקט

״מנגל, זה עיסוק עממי, חביב וקצת מסריח. עסק עממי בלתי חביב ומאד מסריח זה שוד כספי המדינה, או בפשטות שחיתות״. דוש