תיאור פרוייקט

״יצור תאוותן כוחני צבוע מושחת. האם זו האמת? שטויות!… שטויות! צריך להיזהר ממראות שקר. אבל עצם ההסתכלות היא תופעה בריאה המשחררת אותנו מאי אלו אשליות״. דוש